Strefa Piłki Siatkowej Zbąszynek jest Stowarzyszeniem powstałym w czerwcu 2014 roku. Klub powstał na bazie sukcesów odnoszonych przez uczniów szkół podstawowych Naszej Gminy w szkolnych rozgrywkach piłki siatkowej, a także w licznych turniejach rozgrywanych na terenie całego kraju. Jesteśmy zapraszani na turnieje w różnych kategoriach wiekowych przez duże ośrodki siatkarskie ( Warszawa, Szczecin, Poznań, Gdańsk ) gdzie staramy się godnie reprezentować Nasz Region i Klub.

Celem działalności Stowarzyszenia jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży gry
w piłkę siatkową. Wychowanie i szkolenie zawodników w w/w dyscyplinie sportowej. Upowszechnianie kultury fizycznej, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Stowarzyszenia. Propagujemy aktywny sposób spędzania wolnego czasu, staramy się uczyć dzieci oraz młodzież zdrowej rywalizacji, a także poprzez wpływ na ich charakter uczymy odpowiedzialności, systematyczności w pracy, stanowczości w dążeniu do celu, współdziałania w grupie z rówieśnikami.