Wspaniała wiadomość. Otrzymaliśmy informację, iż w tym roku nasz klub sportowy zostanie dotowany z Ministerstwa Sportu i Kultury kwotą 10 tys. zł

 

 

Dotacja z MSiT !!!