Z przyjemnością zawiadamiamy że w dniu 12 Listopada 2018 roku doszło do walnego zebrania członków Strefy Piłki Siatkowej Zbąszynek w Pub Goll na obiekatach OSIR Zbąszynek. Na zebraniu przeprowadzono wszystkie procedury zapisane w statucie klubu. Prezes Krzysztof Olejniczak przedstawił sprawozdanie z ostatnich czterech lat za które zarząd otrzymał absolutorium z swej działalności. W nowych wyborach na kolejne cztery lata został wybrany nowy zarząd oraz komisja rewizyjna. W skład zarządu składają się następujący członkowie:
Prezes: Krzysztof Olejniczak
wice-prezes: Daniel Michalak
Sekretarz: Ewelina Michalak
Członkowie:
Sławomir Matysik
Piotr Kurzyński
Leszek Bochniak
Andrzej Pyliński
W skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący : Marcin Marciniec
Łukasz Szymański
Magdalena Rolla
Dziękujemy kierownikowi OSIR Zbąszynek Panu Marcinowi Mincie za pomoc oraz udostępnienie salki aby przeprowadzić zebranie.

Nowy zarząd Strefy Piłki Siatkowej Zbąszynek