Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Strefy Piłki Siatkowej !!!
Realizując postanowienia Statutu Strefy Piłki Siatkowej Zbąszynek, Zarząd SPS zwołuje w dniu 12 Listopada 2018 roku o godzinie 18.00 w I terminie lub o godzinie 19.30 w II terminie WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE członków Strefy Piłki Siatkowej w Bufecie sportowym na Ośrodku Sportu i Rekreacji w PUB Goll przy ulicy Sportowej 2 66-210 Zbąszynek z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania i ustalenie protokolanta.
3. Przyjecie porządku zebrania.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu.
5. Ustalenie formy głosowania.
6. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
7.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Zarządowi.
8.Zgłaszanie kandydatów do Zarządu i wybór Członków Zarządu.
9. Zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej i wybór Komisji Rewizyjnej.
10 Ogłoszenie wyników wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej – podjęcie Uchwał.
11. Zakończenie zebrania.

Wszystkich członków klubu jak i oczywiście osób zainteresowanych współpracą serdecznie zapraszamy i prosimy o przybycie.
z Sportowym Pozdrowieniem : Zarząd SPS Zbąszynek

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze SPS Zbąszynek